geell
geelr

Wat bieden wij u?


Duurzaam Advies

Steeds meer opdrachtgevers vinden dat duurzaam of energieneutraal ondernemen de voorkeur heeft boven een conventionele wijze. Enerzijds vanuit de betrokkenheid met de wereld en de maatschappij waarin we leven en anderzijds stijgen onder andere de energie- en grondstofkosten voortdurend, waardoor de exploitatiekosten van de onderneming stijgen.

Wanneer U voor de I.C.I.P. kiest, kiest U voor integraal duurzaam ondernemen. Dit gaat een stap verder dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarbij brengen we de nieuwste, beproefde technieken en de voordelen van zo duurzaam mogelijk ondernemen sterk onder Uw aandacht.

Veel ondernemers hebben moeite om de gewenste verduurzaming kop en staart of handen en voeten te geven. De I.C.I.P. kan hierbij op tal van disciplines adviseren.

Duurzaam ondernemen betekent onder meer dat er ruime aandacht wordt besteed aan energiebesparing, duurzame materialen en duurzaam materiaalgebruik, water- en afvalbesparing, afvalverwerking, productie van grondstoffen die later in het proces gerecycled, hergebruikt e.d. kunnen worden. Ook educatie van uw medewerkers is hierbij noodzakelijk.

Als adviseur begeleiden wij projecten op het gebied van onder andere milieubewustzijn, duurzaam bouwen en energiezuinigheid. Samen met u brengen wij uw wensen, ambities en mogelijkheden in kaart. Wij ondersteunen bijvoorbeeld bouw- en ontwerpteams zodat uw wensen op het gebied van duurzaam bouwen optimaal worden gerealiseerd. Wij sluiten vooraf niets uit en onderzoeken graag nieuwe ideeën.

Daarnaast heeft de I.C.I.P. kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de markt om de kosten van duurzaam en energieneutraal ondernemen op een lager niveau te brengen dan voor het conventionele ondernemen.