geell
geelr

Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

I.C.I.P. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van I.C.I.P.
I.C.I.P. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


WAAROM I.C.I.P. GEGEVENS NODIG HEEFT

I.C.I.P. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan I.C.I.P. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOELANG I.C.I.P. GEGEVENS BEWAART

I.C.I.P. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

I.C.I.P. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van I.C.I.P. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. I.C.I.P. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo goed mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

I.C.I.P. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: Google Policies
U treft ook het privacybeleid van Google analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan I.C.I.P. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. I.C.I.P. heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via I.C.I.P. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. I.C.I.P. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

I.C.I.P. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door I.C.I.P. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met I.C.I.P. via het contactformulier.
I.C.I.P. is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Oudendijk 7, 3265 AD, Piershil
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24449297
Telefoon: 0186-692972
Link voor meer informatie:
Privacywetgeving