geell
geelr

Opdrachten

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

Opdracht van mevrouw J. Chung, fractievoorzitster GroenLinks Provinciale Staten ZuidHolland, om een groep duurzaamdenkers te formeren.

Het schrijven van een startnotitie voor de duurzaamdenkers (®) ten behoeve van het handen en voeten geven aan de transitie naar duurzsaamheid;

Initiëren en contacten onderhouden met projectorganisaties en gemeenten in verband met gebiedsontwikkelingsprojecten.

Het schrijven van een bijdrage ten bate van de ontwikkeling "Structuurvisie Ruimtelijk Plan" in opdracht van de SOHW. De reaktie van de SOHW op de bijdrage van de I.C.I.P. is te lezen op pagina 47 van de "Nota van Beantwoording." Daarnaast wordt de I.C.I.P. genoemd als partner in het "Uitvoeringsprogramma".