geell
geelr

Initiatieven

Op eigen initiatief zijn uiteenlopende projecten uitgevoerd. Van de dvd "Duurzsamen" tot de organisatie en uitvoering van het "Hoekschewaards Duurzsaamheids Symposium". Er is een checklist Welzijns Impact Direct Omwonenden Windturbines-Windpark ontwikkeld. Ook gebiedsontwikkelingsvisies en het autarkische HumaniKashuis-ontwerp behoren tot ons werk. Zie ook " Over de I.C.I.P."

Hoeksche Waards Klimaat Initiatief

Het HWKI is één van de initiatieven van de I.C.I.P. Dit initiatief staat eilandbreed voor duurzaamheid in bouw, renovatie, voedsel, energie, lokale werkgelegenheid, streekprodukt vermarkting, vervoer, zorg en gebiedsontwikkeling.

Duurzame stappen in de HoekscheWaard

Als uitvloeisel van het HWKI heeft de I.C.I.P. het project/traject "Duurzame stappen in de HoekscheWaard" ontwikkeld, wat als een kapstok kan dienen om de HoekscheWaard (of willekeurig andere regio's) optimaal te verduurzamen. Enkele fractievoorzitters van Provinciale Staten Zuid-Holland tonen interesse om dit plan als blauwdruk te gebruiken voor de verduurzaming van de gehele provincie Zuid-Holland.