geell
geelr
Vorige pagina

Project duurzame gebiedsontwikkeling op het terrein van de Suikerunie

In de periode 2009 tot medio 2011 was ICIP in het kader van haar Hoeksche Waards Klimaat Initiatief betrokken bij de herontwikkeling van het terrein van de Suikerunie. Er waren meerdere vergaderingen met betreffende gemeente, haar projectleider en ambtenaren om het gebied middels de recentste bewezen technieken zelfs bovenregionaal van duurzame energie te gaan voorzien. Het project, evenals "1001 ideas in a nutshell", zouden bij gaan dragen aan een flinke toename van vernieuwende werkgelegenheid, en pluriforme streekproducten ontwikkeling. In harmonie met de lokale natuur. Vanzelfsprekend lag er toen ´n embargo op de detailuitwerking van het project. Het Hoeksche Waards Klimaat Initiatief zou in één keer in haar totale impact gerealiseerd kunnen worden, zonder last te hebben van de trage politieke molen. De Hoekschewaard zou in zeer korte tijd zelfvoorzienend op divers gebied zijn. Helaas lieten de internationale investeerders het door de schuldencrisis te elfder uur afweten en ging dientengevolge de hoofdorganisatie failliet. Dit nadat er inmiddels gesprekken met de rentmeester waren gevoerd. ICIP betreurt dit ten zeerste, ook gezien het huidige gebrek aan daadwerkelijke verduurzaming. ICIP heeft evenwel nog valide scenario´s klaarliggen.


HumaniKashuis

Het "HumanikasHuis: vergroening in de vergrijzing" is een innovatief ontwerp voor een Bejaardentehuis waarin de principes van Duurzaam Bouwen en de humanistische grondslag van Humanitas zijn verenigd. Dit plan was een onderdeel van het project duurzame gebiedsontwikkeling op het terrein van de Suikerunie. Prof. dr. Hans Becker, directeur Humanitas, heeft zich achter het HumanikasHuis-ontwerp geschaard en heeft zich uitgesproken over samenwerking daarin met de I.C.I.P.


Overzicht van de inhoud van het HumaniKasHuis-ontwerp ®:

1-        poster;
2-        inhoudopgave;
3-        introduktie;
4-        schets;
5-        inpandig;
6/7-     art-edu lab ®
8-        bewoners organisaties/at the elevator/leukste voorziening;
9-        aanpandig;
10-      perceel;
11/12- plattegrond;
13/20- schetsen;
21-      zelfvoorzienend duurzsaam: hoe?;
22-      foto´s.