geell
geelr

Individu, Leren, Denken

De lesmethode "Individu, Leren, Denken" bestrijkt alle leergebieden van het te onderwijzen kind op zowel het Lager Onderwijs (L.O.) als op Voortgezet Onderwijs (V.O.). De kernwaarden van deze lesmethode worden als volgt omschreven:
Leren, het uitvouwen van autonoom denken met een snelheid die het denken doet "Weten". En, leren van de schepping in paats van leren wat mensen bedacht hebben, krijgt een plaats in de educatie. Dan is er herkenning, en "Weten".

Hieronder treft u een klein gedeelte uit de lesmethode:Uitgaande van een individuele gestallt waarin al memes aanwezig zijn die tot een facticiteit kunnen komen door multi-associabele transitionele ver-herkenning/ver-herinnering via bovenstaand schema, waarbij automatisch optimale compressie op visueel/auditief/emotioneel/kinetisch/musisch/artistiek/intuitief gebied plaatsvindt. ©®.

De film Alphabet van Erwin Wagener stelt de vraag centraal hoe we in de huidige crisissen terecht zijn gekomen. Zeer waardevolle documentaire die vooral het kind en authentiek zijn en blijven centraal stelt.

Maria João Pires Discovering Sound . Ook ooit de weg naar huis genoemd.

Robbert van den Broeke en Ans Hoornweg in gesprek. sTempels, helende mensen en werkingen, uit de logica Zijnde liefde.

Een film over "Education Paradigms" op Youtube van Sir Ken Robinson.

"All children are artists. The problem is how to remain an artist once we grow up."
Pablo Picasso

De I.C.I.P. heeft een nieuw model V.O. ontwikkeld.

De I.C.I.P. levert desgewenst diverse lesmodules voor zowel L.O. als V.O. op het gebied van duurzsaamheid. Een voorbeeld van een school welke gebaseerd is op de kernwaarden van deze lesmethode is de Kin’s School/Lycee School van Mikhail Shchetinin in Tekos, Rusland.

De I.C.I.P. adviseert bij integrale verduurzaming van zowel schoolgebouwen als onderwijs methodes.
De verduurzaming op sociaal gebied komt hierbij ook aan bod: coöperante conditionering en sociale plastiek zijn ingeweven.