geell
geelr
Vorige pagina

Duurzsaamheidsymposium Hoekschewaard 2008

Door de I.C.I.P. geïnitieerd en mede georganiseerd


Deelnemende sprekers

Naast de hier te noemen vier sprekers leverden ook Marco van Lente, directeur van het OBHW en Paul van Eijck, Havenbedrijf Rotterdam, een bijdrage.

  
Ing. D. Haver Droeze

Niet praten maar poetsen; handvatten voor praktische realisering
(Directeur Adviesbureau Landschapsarchitectuur Haver Droeze)


  
A. Feddema

Perspectief in ´n werelds spectrum; let´s led!
(Directeur UniqueLights Sneek)


  
Ir. R. Kieft

Energie als sleutel voor een duurzame regio, voorbeeld Texel
(Samensteller van het Ambitiemanifest Waddeneilanden, oprichter van de coöperatie TexelEnergie)


  
Ir. J. Linssen

Van Floriade naar Greenpark. Een Duurzame Transformatie
(Directeur Greenpark Venlo, Floriade 2012, C2C Venlo)


Onderwerpen

Presentatie van Dick Haver Droeze.
Hij is landschapsarchitect en heeft meerdere duurzame bouwprojecten op naam van zijn adviesbureau staan, waaronder Ecopark Emmeloord.

NIET PRATEN MAAR POETSEN: Handvatten voor een praktische realisering

ECOPARK EMMELOORD als model voor de Hoeksche Waard?
Planontwikkeling rond een duurzaam bedrijventerrein: Het eerste échte duurzame bedrijventerrein.

ONDERWERPEN
Ambities
Visie
Uitgangspunten
Ontwerp
Duurzaamheid
Ontwikkelingsproces
Beeldkwaliteit
Kwaliteitsplan
Beheerplan
Duurzaam functioneren
Aanpak Hoeksche Waard
Lessons learned
Vragen en discussie


Presentatie Rikus Kieft.
Hij is mede-oprichter en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de coöperatie TexelEnergie. Hij heeft een eigen adviesbureau KieftNoord, ondersteuning bij omgevingsbeleid.

Energie als sleutel voor een duurzame regio, voorbeeld Texel
Kern van het verhaal: Texel wil in 2020 op energiegebied zelfvoorzienend zijn. Texel is een eiland, dus een herkenbare eenheid, groot en gevarieerd genoeg om als proeftuin te fungeren.

Voortbouwend op de ambitie van de gemeente Texel, nam een 3-tal particulieren het initiatief om een duurzame energiecoöperatie op te richten.

De presentatie bevat de volgende aandachtspunten:
1. Texel als regionale eenheid: facts&figures
2. de energieambitie 2020
3. de energiecoöperatie als middel
4. het oprichtingsproces: zelf de regie houden
5. De doelen van de coöperatie: inkoop, duurzame productie, besparing
6. stand van zaken
7. tips voor andere regio´s


Presentatie van André Feddema.
André is als Directeur van Unique Lights één van de pioniers van Led-verlichting op de Nederlandse Markt. Unique Lights is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken verkozen tot Koploper-organisatie op het gebied van Innovatie en Duurzaamheid.

De nieuwste typen Led-verlichting voor uiteenlopende toepassingen zoals Kantoor, Zwembad, Fabriek, Straatverlichting en Thuis kwamen aan bod. Daarbij werden demonstraties gegeven waarbij net op de markt gelanceerde Led-verlichting de revue passeerde.


Presentatie Jan Linssen.
Jan heeft als Directeur van Greenpark Venlo, als mede-organisator van de Floriade en als onderschrijver van Cradle2Cradle Venlo, duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zijn verwachting is dat het groene bedrijventerrein Greenpark en de Floriade in duurzaamheid een uitstraling krijgen naar projecten elders in het land.

De Regio Dialoog
In het jaar 2000 hebben de grootste gemeenten van Noord Limburg, dit zijn de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Helden en Gennep zich met een Regio Dialoog verenigd in de Regio Venlo.
Een belangrijke uitkomst van de Regio Dialoog was samen werken aan de economische structuurversterking van de regio en het organiseren van een groot evenement waarmee de regio op de kaart kan worden gezet. Noord Limburg is een belangrijke agrarische regio. Dit heeft er toe geleid dat de Regio Venlo zich met het "Bidboek Regio Venlo Floriade 2012" kandidaat heeft gesteld om de Floriade 2012 te organiseren. De Nederlandse Tuinbouwraad heeft vervolgens het organiseren van de Floriade in 2012 daadwerkelijk toegewezen aan de Regio Venlo. De doelstelling voor economische structuurversterking wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd met het businesspark Venlo GreenPark, het gebied waar de Floriade in 2012 plaatsvindt.

Greenport Venlo Op de RO kaart van Nederland is Venlo aangewezen als Greenport. Als meest oostelijke greenport van Nederland heeft Venlo de mogelijkheid om zich grensoverschrijdend samen met de Agrobusiness Region Niederrhein te presenteren als grootste tuinbouwgebied van Europa. Deze samenwerking biedt voor beide regio's nieuwe mogelijkheden zich te profileren als een duurzaam agrarisch kennis- en productiegebied. Teneinde deze mogelijkheden voor de Regio Venlo ook daadwerkelijk te benutten is, in samenwerking met de provincie Limburg, het regionale project Klavertje 4 gestart. Dit project bestaat uit een gebiedsontwikkeling van ruim 5000 ha. waarin natuurontwikkeling en ecologie samengaan met bestaande en nieuwe productiegebieden. In dit gebied zijn de bestaande en nieuwe productiegebieden voor de tuinbouw gelegen: een grote bestaande versmarkt -veiling ZON en Flora Holland- logistieke bedrijventerreinen en een nieuw te ontwikkelen kennisinfrastructuur voor agro-food, agrotechniek en agrobusiness, het businesspark Venlo GreenPark. De Floriade is hiervoor in 2012 de etalage en het podium.

Duurzame ontwikkeling Cradle to Cradle
Tijdens de planvorming van zowel het masterplan voor de Floriade als de gebiedsontwikkeling K4 is via het programma Tegenlicht de aandacht gevestigd op de leer van William McDonough en Michael Braungart, afval is voedsel. Om de C2C principes zo veel mogelijk toe te passen in de gebiedsontwikkeling van K4 en GreenPark/Floriade zijn een aantal workshops georganiseerd met het bureau van McDonough.
Uit een van deze workshops zijn de Floriade Venlo principles geboren. Deze principes worden toegepast om zo dicht mogelijk bij een optimale duurzame gebiedsontwikkeling te komen.
Venlo Greenpark is het centrale hart van K4. Als zodanig is het de ideale broedplaats om bij de aanleg van het basispark voor Floriade/GreenPark, C2C binnen de bestaande mogelijkheden toe te passen. Dit in de vorm van een groeiproces dat moet leiden tot een groeiende certificering van C2C binnen deze ontwikkeling. Tevens wordt dit het voorbeeld voor de totale gebiedsontwikkeling van K4. De Floriade is het evenement bij uitstek om de wereld in 2012 te laten zien waar dit toe geleid heeft.