geell
geelr
Vorige pagina

Hieronder staan een aantal verkorte films: pilots van de dvd "Duurzsamen"

De I.C.I.P. heeft beeldinterviews gemaakt met vooraanstaande mensen en bedrijven die hun sporen hebben verdiend op het gebied van duurzsaamheid. Zoals Ingrepro (algenkwekerij te Borculo), Jón Kristinsson (de groenste architect van Nederland), Earthshiptheehuis te Zwolle en Dick Thesingh (KvK-Cradle2Cradle te Venlo). De interviews zijn gebundeld op dvd. Deze dvd is onder andere aan alle Hoekschewaardse gemeenten en een aantal ondernemers verstrekt, ter lering en inspiratie om ook in de Hoeksche Waard duurzame initiatieven in de steigers te zetten.
De interviews duren gemiddeld 40 minuten. Uit het materiaal zijn korte pilots gemaakt. Die kunt u hieronder zien.

Jón Kristinsson: Een interview met de groenste architect van Nederland.

Earthship Theehuis Zwolle: Beeldrapportage van de bouw.

Hergebruik : Dit is gefilmd tijdens de tentoonstelling "Superuse" in het CBK te Apeldoorn.

Ingepro: Van mest tot alg tot half-fabrikaat.

Kamer van Koophandel Limburg: Dick Thesing over de ambities en plannen voor een integrale ontwikkeling van de regio Venlo volgens C2C principes.

Ontwikkelingen van de Led-lamp: Interview met Fred de Vries, de oprichter van UniqueLights.

Een alternatief systeem voor geld: Interview met Hank Monrobey, grondlegger van de CMI (Citizens Multinational International).

Alternatieve energie: Paul Harmans met zijn Bedini′s monopole.
Op de linker foto ziet U Ine in gesprek met Frans van ´t Hull van H-energy systemen. Op de rechter foto
ziet U Michael Reynolds in gesprek met Kevan Trott, respectievelijk architect en bouwer van Earthships.