geell
geelr


Onze visie is gebaseerd op de volgende pijlers:


Ruimte: in jezelf en in relatie tot de omgeving.

Respect: voor de ander, voor jezelf, voor alles wat om je heen leeft.

Rust: in jezelf en in de omgeving.

Rechtdoor: het 'midden' is de meest doeltreffende weg.


Uitgaande van deze principes wil de I.C.I.P. zelfvoorzienende duurzame regio´s realiseren. Waarin op een goede manier aan de regiogebonden, eigen behoeften voldaan wordt. Waar het streekcoloriet versterkt wordt, onder meer door nieuwe, lokaal vervaardigde producten. En waarin economie en ecologie elkaar versterken op een manier die direkt duurzame vruchten afwerpt, en wel zodanig dat onze nazaten hier verder op door kunnen bouwen.