geell
geelr

Wat is I.C.I.P.?

Tegen de achtergrond van de huidige economisch roerige tijden blijkt het voor beleidsmakers en bedrijven soms lastig te kiezen voor duurzsaamheid. Duurzaam wordt onterecht vaak gezien als duurder, waarbij de voordelen of nieuwe mogelijkheden onvoldoende worden onderkend.
Marktpartijen hebben hun focus over het algemeen op slechts één deelgebied, waardoor thema´s als energie, afval, duurzsaamheid, bouw, voeding, gezondheid en sociale verbondenheid als op zichzelf staande vraagstukken worden bezien en behandeld. De ervaring leert echter dat hiermee de kansen onvoldoende worden benut en verankerd. Door een integrale benadering komen nieuwe mogelijkheden beschikbaar en kunnen kringlopen hersteld worden.

Adviesbureau I.C.I.P. (Idea Company Initiating Projects) - Duurzame Transities is een burgerinitiatief van inwoners van de Hoeksche Waard die tegen de achtergrond van internationale ontwikkelingen (zoals de financiële crisis, de klimaatcrisis en het opraken van fossiele brandstoffen) streven naar een zelfvoorzienende en duurzame lokale gemeenschap op ons eiland. Als eerste aanzet heeft de I.C.I.P. het Hoeksche Waards Klimaat Initiatief (HWKI) in het leven geroepen. Het HWKI benoemt 11 transitie-iconen en staat voor eilandbrede duurzsaamheid in bouw, renovatie, voedsel, lokale werkgelegenheid, energie, hergebruik, water, educatie, biologische streekproductvermarkting, vervoer en zorg. Het initiatief werd door 280 burgers, ondernemers en enkele gemeenten in de Hoeksche Waard onderschreven. Op 9-9-9 (de Dag van de Duurzaamheid) is dit initiatief officiëel, met alle handtekeningen aangehecht, overhandigd aan het Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW).

Ook heeft de I.C.I.P. het initiatief genomen tot het Duurzsaamheidssymposium Hoekschewaard 2008. Het symposium was een groot succes met 100 bezoekers en een aansprekend programma. Bovendien leidde het symposium al snel tot een werklunch, alwaar de I.C.I.P. aandrong op de oprichting van een duurzame energiecoöperatie naar voorbeeld van TexelEnergie. Deze coöperatie is inmiddels opgericht en draagt de naam HoekscheWaardDuurzaam (HWD). Tevens initiëerde de I.C.I.P. een succesvolle reis naar Texel met beleidsmakers, ondernemers en betrokken burgers om daar inspiratie op te doen (net zoals Texel geïnspireerd raakte door haar reis naar Samsö; het Deense eiland wat zelfvoorzienend is op energiegebied en zelfs energieleverancier is). En de I.C.I.P. schreef een burgerinspraak ten behoeve van de "Structuurvisie Ruimtelijk Plan Hoeksche Waard". Dit op verzoek van het SOHW, de organisatie waarin de vijf Hoekschewaardse gemeenten zich overkoepelend verenigd hebben.

De I.C.I.P. heeft daarnaast beeldinterviews gemaakt met vooraanstaande mensen en bedrijven die hun sporen hebben verdiend op het gebied van duurzsaamheid. Zoals Ingrepro (algenkwekerij te Borculo), Jón Kristinsson (de groenste architect van Nederland), Earthshiptheehuis te Zwolle en Dick Thesingh (KvK-Cradle2Cradle te Venlo). De interviews zijn gebundeld op de dvd "Duurzsamen". Deze dvd is onder andere aan alle Hoekschewaardse gemeenten en een aantal ondernemers verstrekt, ter lering en inspiratie om ook in de Hoeksche Waard duurzame initiatieven in de steigers te zetten. Als aanzet hiertoe heeft de I.C.I.P., met belangstelling vanuit de gemeente Korendijk, Quality-LED-dagen voor de burger georganiseerd in samenwerking met Lampidee en UniqueLights.De I.C.I.P. heeft goede regionale contacten opgebouwd met burgers, ondernemers, gemeenten, de ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Provinciale Staten Zuid-Holland, de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), het Hoeksche Waards Landschap (HWL), de Regionale Afvalstoffendienst (RAD), de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de Rabobank. Het netwerk van de I.C.I.P. is nationaal, zowel qua duurzame actoren als beleidsmakers. Via dit nationale netwerk hebben we ook internationale contacten.